Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 28/08/2018

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
28/08/2018 08:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την  ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο:΄΄Μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων Αγ. Γεωργίου – Αγ. Φανουρίου – Οσίου Παταπίου – Νταμαρίου – Νεκροταφείου – Χαρβατίου – Αγ. Κυριακής΄΄ και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.

 

2.Έγκριση ή μη του  2ου  πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας τροφίμων του Δήμου και του νομικού του προσώπου (Αριθ. μελ. 35/2018).

 

3.Έγκριση ή μη του  3ου  πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας υλικών (λαμπτήρες κ.λ.π.) για την συντήρηση του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας  (Αριθ. μελ. 28/2018).

 

4.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αγωγής Θεοδωροπούλου – Ράπτη Αναστασίας   κατά Δήμου .

 

5.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί ανακοπής Ελένης Τηρρινοπούλου κατά  Δήμου (Π.Δ.Α. 6/2017).

 

6.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί ανακοπής Ευστρατίου και Παναγιώτας  Ζούρου κατά Δήμου (Π.Δ.Α.1/2018) .

 

7.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης αναφορικά με τον εξωδικαστικό συμβιβασμό μεταξύ Δήμου και τρίτων .

 

8.Έκδοση εντάλματος προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών στη ΔΕΔΔΗΕ για επεκτάσεις  δημοτικού ηλεκτροφωτισμού. Ορισμός υπολόγου.

 Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
188/2018

Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας τροφίμων του Δήμου και του νομικού του προσώπου (Αριθ. μελ. 35/2018).

192/2018

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί ανακοπής Ευστρατίου και Παναγιώτας Ζούρου κατά Δήμου (Π.Δ.Α.1/2018) .

2018-09-06T03:12:10+00:00 Αύγουστος 24th, 2018|
Back