Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 26/03/2020

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
26/03/2020 10:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση του έργου: ‘’Αναβάθμιση της διαμόρφωσης του Πάρκου ΄΄Δ. Μάτση΄΄στο Λουτράκι (αρ. μελ. 70/2019)’’.

Εισήγηση επί της μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους .

 

2.Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση του έργου: ‘’Αισθητική, Λειτουργική, Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Πεζόδρομων στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων (αρ. μελ. 78/2018)’’.

 

3.Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση του έργου: ΄΄Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε αγροτικούς δρόμους εντός των ορίων του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων΄΄ (μελ. 78/2018) .

 

4.Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση του έργου: ‘’Κατασκευή οστεοφυλακίων στο κοιμητήριο Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων (αρ. μελ. 63/2019)’’.

 

5.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της Υπηρεσίας Ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων ακτών Δήμου .

 

6.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της Υπηρεσίας Ναυαγοσωστικής κάλυψης Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου .

 

7.Eπικύρωση αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που αφορούν διορισμό πληρεξούσιων δικηγόρων. 

 

8.Σύναψη ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ Δήμου και τρίτου .Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
83/2020

Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση του έργου: “Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη & εκμεταλλεύσεις σε αγροτικούς δρόμους εντός των ορίων του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας- Αγ. Θεοδώρων (αρ. μελ. 63/2019)

2020-03-20T15:42:07+00:00 Μάρτιος 20th, 2020|
Back