Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 21/05/2019

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
21/05/2019 08:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

 

1.Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων του Δήμου.

2.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της Υπηρεσίας Ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων ακτών Δήμου.

3.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής Χατζίκου Αναστάσιου κατά Δήμου.

4.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ΄αρίθ. 40/2011 Διαταγής Πληρωμής Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου .

5.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για ανάληψη ενεργειών κατόπιν της υπ΄αρίθ. 2151.15/1283/2019 κλήσης του Λιμεναρχείου Κορίνθου.

6.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης περί σύναψης ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ Δήμου και τρίτων.

7.Σύναψη ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ Δήμου και τρίτων.

8.Σύναψη ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου και των υπαλλήλων του Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ).

9.Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών στη ΔΕΔΔΗΕ για επεκτάσεις δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Ε Λουτρακίου – Περαχώρας . Ορισμός υπολόγου .

10.Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών στη ΔΕΔΔΗΕ για επεκτάσεις δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Ε Αγ. Θεοδώρων . Ορισμός υπολόγου .

11.Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών έκδοσης παραβόλων ΚΤΕΟ των αυτοκινήτων του Δήμου. Ορισμός υπολόγου .Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2019-05-17T20:06:55+00:00 Μάιος 17th, 2019|
Back