Συνεδρίαση Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας 04/11/2020

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
04/11/2020 15:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου  (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α΄),  την 4η Νοεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 (χρόνος έναρξης) έως 15:30 (χρόνος λήξης)  για συζήτηση του παρακάτω μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

 

1.Γνωμοδότηση επί του Σχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων για το έτος 2021.

 

Συνημμένα σας αποστέλλουμε το ανωτέρω Σχέδιο και παρακαλούμε όπως δεσμευτικά μέχρι την Δευτέρα  02/11/2020 να μας αποστείλετε ηλεκτρονικά στο e-mail anastasia.staurou@loutraki.gr ή να καταθέσετε στο πρωτόκολλο του Δήμου (Ιάσονος 1 – Δημαρχείο) τις προτάσεις σας επί του θέματος, προκειμένου να καταρτιστεί ο κατάλογος με τα έργα, ο οποίος και θα σας αποσταλεί την επομένη προς ψήφιση. 

 

Ακολούθως παρακαλούμε κατά την ημέρα της συνεδρίασης και κατά το τεθέν χρονικό διάστημα να μας ενημερώσετε, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή στο e-mail: anastasia.staurou@loutraki.gr) για τη συμμετοχή σας στην παρούσα συνεδρίαση καθώς και για την ψήφο σας επί του θέματος.

 Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2020-11-01T21:04:32+00:00 Οκτώβριος 30th, 2020|
Back