Συνεδρίαση ΔΚ Λουτρακίου – Περαχώρας 12/04/2021

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
12/04/2021 15:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:
  1. Γνωμοδότηση επί επέκτασης του δημοτικού φωτισμού στην Κοινότητα Λουτρακίου – Περαχώρας.
  2. Γνωμοδότηση επί απομάκρυνσης επιτόνου από πεζοδρόμιο – κοινόχρηστο χώρο.
  3. Γνωμοδότηση επί της έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί δημοτικής οδού (καταργημένο τμήμα παλαιού πρωτεύοντος επαρχιακού δικτύου) στις εγκαταστάσεις του κέντρου αποθήκευσης και διανομής φερόμενης εκμετάλλευσης κας Γερομαρκάκη Ελένης με διακριτικό τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ FOOD SERVICES», στη θέση «Παλαιά Γέφυρα» Λουτρακίου. 
  4. Γνωμοδότηση επί της έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις του κέντρου αιμοκάθαρσης της εταιρείας «RONTIS HD HELLAS A.E. ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΕΩΣ», στη θέση «Παλαιά Γέφυρα» Λουτρακίου.
  5. Γνωμοδότηση περί εγκατάστασης Γωνιών Ανακύκλωσης – Συστοιχίες Υπόγειων Κάδων στα πλαίσια του  προγράμματος “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” (Πρόσκληση ΑΤ 04). 
  6. Γνωμοδότηση περί εγκατάστασης Γωνίας Ανακύκλωσης – Οικίσκου στην Περαχώρα, στα πλαίσια της υπ’ αριθ. 4460/25-05-2020 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4115) πρόσκλησης της ΕΥ∆ /ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.


Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2021-04-09T12:17:12+00:00 Απρίλιος 8th, 2021|
Back