Συνεδρίαση ΔΚ Ισθμίας 06/11/2018

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
06/11/2018 18:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:
  1. «Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2019».


Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2018-11-05T15:02:39+00:00 Νοέμβριος 1st, 2018|
Back