Πρόσκληση σε τακτική, δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
22/05/2020 15:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α΄), την 22α Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 (χρόνος έναρξης) έως 17:00 (χρόνος λήξης), για λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Αποδοχή ποσού #150.000,00# € από ΥΠ.ΕΣ. (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II) για την προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.

2.Αποδοχή ποσού #53.000,00# € από ΥΠ.ΕΣ. (Κ.ΑΠ. 2020) για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2020 και κατανομή του.

3.Αποδοχή ποσού #58.920,00# € από ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ 2020) για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολείων του Δήμου (Β’ κατανομή έτους 2020) και κατανομή αυτού στις Σχολικές Επιτροπές.

4.Χορήγηση ή μη σε βυτιοφορείς Κορίνθου αδειών πώλησης νερού εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, για το έτος 2020.

5.Έγκριση επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας.

6.Έγκριση επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων.

7.Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρείας FULGOR ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Α.Ε. στην περιοχή “Σουσάκι” της Κοινότητας Αγ. Θεοδώρων.

8.Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της εταιρείας FULGOR ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Α.Ε. (αφορά τη βιομηχανική μονάδα CCR-χύτευση χαλκού) στην περιοχή “Σουσάκι” της Κοινότητας Αγ. Θεοδώρων.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε, κατά το τεθέν χρονικό διάστημα, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή στο e-mail: info@loutraki.gr) για τη συμμετοχή σας στην παρούσα συνεδρίαση καθώς και για την ψήφο σας επί των ανωτέρω θεμάτων.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε τις σχετικές εισηγήσεις καθώς και το αρχείο “Ψηφοφορία”, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εναλλακτικά προς διευκόλυνσή σας, επιστρέφοντάς το συμπληρωμένο στο ανωτέρω email.Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2020-05-19T17:31:02+00:00 Μάιος 19th, 2020|
Back