Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
04/06/2020 11:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:
  1. Συμμετοχή ή μη του Δήμου μας στο Πρόγραμμα COSME (COS-SEM-2020-4-01) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 

καθότι υπάρχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων (09/06/2020).Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2020-06-03T15:49:31+00:00 Ιούνιος 3rd, 2020|
Back