Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (Προϋπολογισμός) 22/12/2021

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
22/12/2021 17:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Έγκριση δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2021-12-19T19:22:18+00:00 Δεκέμβριος 17th, 2021|
Back