Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) | Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων

Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) | Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων 2023-04-18T14:18:26+00:00

Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) | Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων

Στοιχεία Πράξης

«Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας» ορίζεται το στρατηγικό σχέδιο των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας που εκπονείται από τους δήμους για την περιοχή εντός των διοικητικών τους ορίων.

Στόχος του Σ.Α.Π. είναι να προσδιορίσει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και τις προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών, ώστε να δημιουργείται, σε επίπεδο δήμου, ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις.

Περιγραφή του έργου

Στόχος του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας –Αγίων Θεοδώρων είναι να είναι έτοιμος να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και τις απαιτήσεις του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Προσβασιμότητα. Με την κατάρτιση του Σ.Α.Π. ο Δήμος προσδιορίζει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και τις προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών ώστε να δημιουργείται σε επίπεδο πόλης ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 5553/Β/2021, στους χάρτες του παραδοτέου σημειώνονται:

 1. τα σημεία και οι γραμμικές παρεμβάσεις (π.χ. οδηγοί όδευσης τυφλών, οδεύσεις κ.λπ.) στους υπαίθριους δημόσιους Κ.Χ. που χρειάζονται επεμβάσεις εξασφάλισης της προσβασιμότητας και προσβάσιμης αλυσίδας με διαφορετικό σύμβολο και χρώμα ανάλογα με το είδος της παρέμβασης
 2. οι προτεινόμενες διαδρομές (γραμμικά) προς τις σημαντικότερες κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις (π.χ. δημόσιες υπηρεσίες, πλατείες, πάρκα, δομές υγείας, σχολικές δομές, σταθμούς μετρό, δημοτικούς χώρους στάθμευσης κ.α.) οι οποίες απαιτείται να γίνουν προσβάσιμες
 3. τα σημεία εισόδων των δημοσίων κτιρίων ή των κτιρίων που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες και άλλες χρήσεις τα οποία απαιτείται να γίνουν προσβάσιμα
 4. τα προτεινόμενα ορισμένα σημεία καταφυγής και οι οδεύσεις διαφυγής των πολιτών που κινούνται πεζή, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης τα οποία απαιτείται να γίνουν προσβάσιμα
 5. οι προτεινόμενοι υπαίθριοι κοινόχρηστοι χώροι εκτόνωσης των ατόμων με αναπηρία, των εμποδιζόμενων ατόμων και κατ’ επέκταση όλων των πολιτών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης οι οποίοι απαιτούνται να γίνουν προσβάσιμο
 6. οι προτεινόμενοι υπαίθριοι κοινόχρηστοι χώροι που μπορούν να λειτουργήσουν ως σημεία προσωρινής περίθαλψης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης οι οποίοι απαιτούνται να γίνουν προσβάσιμοι.
 1. Σημειακές και γραμμικές παρεμβάσεις σε ασυνήθεις διαδρομές πεζή μετακίνησης. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:
  1.1 Κατασκευή νέων πεζοδρομίων
  1.2 Ανακατασκευή υφιστάμενων πεζοδρομίων: Η ανακατασκευή μπορεί να περιλαμβάνει κατά περίπτωση επέκταση/ διαπλάτυνση πεζοδρομίων, προσθήκη οδηγού όδευσης τυφλών, μετακίνηση εμποδίων, βελτίωση βατότητας υφιστάμενων επιφανειών κ.α.
  1.3 Κατασκευή ραμπών κίνησης πεζών: Συνολικά, προτείνονται 64 σημεία προς κατασκευή ραμπών κίνησης πεζών. Ταυτόχρονα προτείνεται και η ανακατασκευή 13 υφιστάμενων ραμπών κίνησης .
  1.4 Κατασκευή διαβάσεων
  1.5 Πεζοδρόμηση
  1.6 Δημιουργία οδών ήπιας κυκλοφορίας με συνύπαρξη πεζών και οχημάτων
  1.7 Βελτίωση βατότητας ( βελτίωση βατότητας από ευάλωτους χρήστες με έμφαση στα άτομα περιορισμένης κινητικότητας σε συγκεκριμένα οδικά τμήματα). Η βελτίωση βατότητας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη βελτίωση των υλικών επίστρωσης και τη δημιουργία οδηγού όδευσης τυφλών.
 2. Χώροι καταφυγής – Χώροι περίθαλψης – Είσοδοι/Έξοδοι δημόσιων κτιρίων
  Παρουσιάζονται οι προτεινόμενοι χώροι καταφυγής, οι οποίοι προτείνεται να βελτιωθούν- αναπλαστούν ώστε να γίνουν προσβάσιμοι για όλους τους χρήστες, οι προτεινόμενοι χώροι που σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης θα λειτουργήσουν ως χώροι καταφυγής – περίθαλψης και οι είσοδοι/έξοδοι σε δημόσια κτίρια που προτείνονται παρεμβάσεις για την βελτίωση της προσβασιμότητας.
 3. Χώροι στάθμευσης – στάθμευση ΑμεΑ – στάθμευση ΑμεΑ για Η/Ο
 4. Σταθμοί Συγκοινωνίας και ΤΑΧΙ
 5. Προτεινόμενα στοιχεία αστικού εξοπλισμού και εργαλείων αποκατάστασης προσβασιμότητας

Επισυνάπτεται η Έγκριση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 4/2023 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας ζωής του Δήμου.


Τα Σ.Α.Π. εκπονούνται υπό την αιγίδα του Υ.Π.ΕΝ. και με υπόβαθρο το Εθνικό Σχέδιο Προσβασιμότητας με έμφαση στην Κλιματική Αλλαγή, το οποίο αναδεικνύεται σε εργαλείο υποστήριξης λήψης αποφάσεων, για χάραξη πολιτικής, επενδυτικό σχεδιασμό και προετοιμασία έργων. Από την εφαρμογή του υπολογίζεται ότι θα υπάρξουν σημαντικά κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη. Το Σ.Α.Π. εκπονείται υποχρεωτικά από την έναρξη ισχύος του ν.4819/2021 έως την προβλεπόμενη ημερομηνία της παρ.10 του αρ.121 αυτού (31.12.2022).

Χρηματοδότηση

Το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου με το ποσό των 37.200,00 € από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και συγκεκριμένα από τον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2022» της πρόσκλησης της ΔΡΑΣΗΣ «ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.)»

Back