Δελτίο Τύπου περί των ενεργειών του δήμου για την διαχείριση Παράνομου ιδιωτικού κυνοκομείου

Δελτίο Τύπου περί των ενεργειών του δήμου για την διαχείριση Παράνομου ιδιωτικού κυνοκομείου

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ»

«ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΑΣ

 

Ο Δήμος μας, στα πλαίσια των Προγραμμάτων προστασίας της δημόσιας υγείας και διαχείρισης ζώων συντροφιάς που διαβιούν στην περιοχή του Δήμου μας για το έτος 2017, σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15/Α/2012), όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 4235/11-2-2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014)και ισχύει, ζήτησε με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 197/4-1-2017 επιστολή του προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Κορίνθου έγγραφη παραγγελία  αφαίρεσης των δεσποζόμενων ζώων που διατηρούνταν εντός περιφραγμένου ιδιωτικού χώρου στην περιοχή «Σκάρπα» Λουτρακίου, ύστερα από τις επιστολές της κας Τσουκαλά Αφροδίτης – προσωρινής διαχειρίστριας του ανωτέρω χώρυ και του τοπικού Φιλοζωϊκού Σωματείου ΚΟ.ΠΡ.Α.Π.,  προκειμένου ο Δήμος να συνδράμει τις προσπάθειες του Φιλοζωϊκού Σωματείου ΚΟ.ΠΡ.Α.Π. για την διαχείριση των υφιστάμενων δεσποζόμενων ζώων, μέσω του τρέχοντος Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου 2016-2017 για την σίτιση, την κτηνιατρική εξέταση, την ηλεκτρονική σήμανση, την στείρωση, τον εμβολιασμό, την αποπαρασίτωση και  την υϊοθεσία τους.

Με την υπ΄αριθμ. 1/2/16-1-2017 Απόφασή της η Επιτροπή Παρακολούθησης Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου 2016-2017 άρθρου ( Ν. 4039/2012, αποφασίστηκε ομόφωνα:

Α) να διενεργηθεί την ίδια ημέρα, στις 16 Ιανουαρίου 2017, από την Επιτροπή, αυτοψία στον εν λόγω ιδιωτικό περιφραγμένο χώρο στην περιοχή «Σκάρπα» Λουτρακίου, όπου διατηρούνται τα δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς (σκυλιά),

Β). Να γίνει αριθμητική, λεπτομερής καταγραφή και φωτογράφιση των ζώων συντροφιάς που διατηρούνται εντός του εν λόγω χώρου.

Γ). Να  εξεταστούν από τον συμβεβλημένο ιδιώτη Κτηνίατρο – Μέλος της Επιτροπής, να σημανθούν ηλεκτρονικά, να στειρωθούν, να εμβολιασθούν και να αποπαρασιτωθούν τα ζώα που θα καταγραφούν εντός του εν λόγω χώρου, στα πλαίσια των ισχυόντων Δημοτικών Προγραμμάτων προστασίας της δημόσιας υγείας από αδέσποτα ζώα και παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών στείρωσης, σήμανσης, εμβολιασμού και αποπαρασίτωσης σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς.

Δ)  Να αναληφθούν ενέργειες για προώθηση προς υϊοθεσία των υγιών ζώων, σε συνεργασία με το Φιλοζωϊκό Σωματείο ΚΟ.ΠΡ.Α.Π.

Ε)  Να ληφθεί νέα Απόφαση περί της διαχείρισης των άρρωστων ζώων, μετά από την Κτηνιατρική Γνωμάτευση των δύο (2) συμβεβλημένων ιδιωτών Κτηνιάτρων.

ΣΤ)  Να αναλάβει την διαχείριση του εν λόγω χώρου (φροντίδα ζώων, καθαρισμός χώρου, κλπ) το Φιλοζωϊκό Σωματείο ΚΟ.ΠΡ.Α.Π. &

Ζ) Ο Δήμος να αναλάβει την σίτιση των ζώων, για όσο χρονικό διάστημα παραμένουν εντός του εν λόγω ιδιωτικού χώρου, σε συνεργασία με το Φιλοζωϊκό Σωματείο ΚΟ.ΠΡ.Α.Π.

Οι ανωτέρω ενέργειες  ήδη υλοποιούνται με την άριστη συνεργασία Δήμου και ΦΙλοζωϊκού Σωματείου, με απώτερο στόχο την, όσο το δυνατόν συντομότερη, υϊοθεσία των, πρώην δεσποζόμενων, ζώων συντροφιάς από εθελοντές φιλόζωους.

Τα ζώα που καταγράφηκαν εντός του εν λόγω ιδιωτικού χώρου ανέρχονται σε (40) σαράντα. Έχουν ολοκληρωθεί οι αιματολογικές εξετάσεις, ενώ τις επόμενες ημέρες θα υποβληθούν οι σχετικές Κτηνιατρικές Γνωματεύσεις, προκειμένου στη   συνέχεια η Επιτροπή να αποφασίσει για την διαχείρισή τους.

Ευελπιστούμε για την συνδρομή σας στις προσπάθειές μας να προστατεύσουμε την δημόσια υγεία, αλλά και την ευζωϊα των «μικρών μας φίλων».

 

Με Ε.Δ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΠΕΡΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

2018-06-19T05:09:25+00:00 Ιανουάριος 20th, 2017||
Back