Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Εξασφάλιση Κοινοχρήστων και Κοινωφελών χώρων – ΕΣΕΚΚ| Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων

Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Εξασφάλιση Κοινοχρήστων και Κοινωφελών χώρων – ΕΣΕΚΚ| Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων 2023-05-17T13:20:43+00:00

Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Εξασφάλιση Κοινοχρήστων και Κοινωφελών χώρων – ΕΣΕΚΚ | Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων

Στοιχεία Πράξης

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. έχει ως στόχο να συμβάλει στην ολοκλήρωση της εφαρμογής του σχεδίου πόλης, μέσω της απόκτησης των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων και προσανατολίζεται στην καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης για τους παραπάνω χώρους για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί απαλλοτρίωση.

Η ολοκλήρωση του Σχεδίου και των προτεινόμενων ενεργειών θα συμβάλλει ιδιαιτέρως θετικά:

  • στην πολεοδομική αναδιοργάνωση των οικισμών με στόχο τη δημιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη στην περιοχή διακοινοτικών λειτουργιών,
  • στηδημιουργία δυναμικών, κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, προσβάσιμων σε όλους μέσω νέων μελετών ανάπλασης,
  • στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών,
  • στη βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος με ταυτόχρονη προστασία και ανάδειξη των στοιχείων του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος των οικισμών στο πλαίσιο ενός βιώσιμου σχεδιασμού.

Σχετικά αρχεία

Χρηματοδότηση

Το Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-ΕΣΕΚΚ Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2021

Δελτία Τύπου

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΕΣΕΚΚ
 
 
 
Back