Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις 2018-05-20T16:04:49+00:00

Πίνακες των Προσωρινών Επιτυχόντων για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων στον Δήμο μας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης 5ωρης

Αύγουστος 22nd, 2023|Categories: Νέα, Συμαντικά|

Σας ενημερώνουμε ότι, δυνάμει της υπ. αριθμ. 41797/23-06-2022 (Φ.Ε.Κ 3327/28-06-2022) [...]

Πίνακες των Προσωρινών Επιτυχόντων για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων στον Δήμο μας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης 3ωρης

Αύγουστος 22nd, 2023|Categories: Νέα, Συμαντικά|

Σας ενημερώνουμε ότι, δυνάμει της υπ. αριθμ. 41797/23-06-2022 (Φ.Ε.Κ 3327/28-06-2022) [...]

Back