Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για την πρόσληψη συνολικά τριάντα (30)
ατόμων (με 3ωρη ημερήσια απασχόληση) για την καθαριότητα σχολικών μονάδων του Δήμου
Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, για το διδακτικό έτος 2021 – 2022.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από αύριο,
Παρασκευή 6 Αυγούστου και λήγει με την πάροδο της 12ης Αυγούστου 2021, ημέρα Πέμπτη.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο τη συνημμένη αίτηση με αριθμό ΣΟΧ
1/2021 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: aithseis@loutraki.gr . Η
αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται
υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Προθεσμία υποβολής : 12/08/2021 23:55:00

Συνημμένα :
  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ       
  • Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση_      
  • Παραρτήμα      
2021-08-05T12:40:59+00:00 Αύγουστος 5th, 2021|
Back