Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 5/2019

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
5/2019
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2019-03-13 10:59
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

ΘΕΜΑ 1ον ΕΚΤΑΚΤΟ: «Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού(Α΄ Κατανομή ΚΑΠ, έτους 2019) από ΥΠ.ΕΣ ≠29.022,00 ≠€,(εκ των οποίων το ποσό των 2.464,00 €, θα καλύψει τη δαπάνη υλοποίησης του θεσμού του εθελοντή σχολικού τροχονόμου για το τετράμηνο ΜΑΡΤΙΟΣ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ –ΜΑΪΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΝΙΟΣ 2019), για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Σχολείων της Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου».

Περίληψη:

Αποφασίζει Ομόφωνα

1/ Εγκρίνει την αποδοχή  ποσού  ≠ 29.022,00 ≠ € εκ των οποίων το ποσό των 2.464,00 € θα καλύψει τη δαπάνη των εθελοντών σχολικών τροχονόμων για το τετράμηνο ΜΑΡΤΙΟΣ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΜΑΪΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΝΙΟΣ 2019.

Οπότε το ποσό προς είσπραξη, ύστερα από κράτηση 0,15%, λόγω σχετικής παρακράτησης, υπέρ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων(Τ.Π.Δ – 43,53 €), ανέρχεται στο ποσό των #  28.978,47  #€.

2/ Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, κο Σακελλαρίου Αναστάσιο για την είσπραξη του ποσού αυτού από το Ταμείο του Δήμου και την κατάθεση του στην EUROBANK.

2019-03-13T22:59:45+00:00 Μάρτιος 13th, 2019|
Back