Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 16/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
16/2018
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-08-09 12:25
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση μίας (1) καθαρίστριας με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ), για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας του 2ου Νηπιαγωγείου Λουτρακίου, για το σχολικό έτος 2018 -2019. Μερική ανάκληση της 14/2018 Α.Δ.Σ

Περίληψη:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1/ Ανακαλεί εν μέρη την υπ΄ αριθμ. 14/2018 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της Α΄/θμιας Σχολικής Επιτροπής, ως προς το μέρος που αφορά την τοποθέτηση της κας Δεβετζοπούλου Αιμιλίας στην θέση εργολάβου – καθαρίστριας στο 2ο Νηπιαγωγείο Λουτρακίου, λόγω παραίτησης αυτής.

2/ Εγκρίνει την  τοποθέτηση της κας ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, με απευθείας ανάθεση, στο 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, η οποία αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου καθαριότητας  ως ιδιώτης – εργολάβος, με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ).

Η διάρκεια της Σύμβασης. ορίζεται σύμφωνα με τα όσα καθορίζει η κείμενη κάθε φορά νομοθεσία.

3/ Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τις περαιτέρω ενέργειες και την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.

2018-08-23T12:27:42+00:00 Αύγουστος 9th, 2018|
Back