Απόφαση Προέδρου Συμβουλίου Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
16,810/2019
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2019-09-05 02:06
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Ορισμός αναπληρωτή Προέδρου Συμβουλίου Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων

Περίληψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Ορίζουμε το μέλος του συμβουλίου της Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων κ. ΜΠΟΖΙΚΗ ΑΓΓΕΛΟ του Ιωάννη ως αναπληρωτή του Προέδρου του εν λόγω Συμβουλίου κ. Κωνσταντή – Σκουλικαρίτη Αριστείδη.

      Ο ανωτέρω θα ασκεί τα καθήκοντα του Προέδρου, όταν ο τελευταίος απουσιάζει ή κωλύεται.

  Η παρούσα ισχύει μέχρι την τροποποίησή της ή την ανάκλησή της κι όχι πέραν της 31/12/2023 (ημερομηνία λήξης της θητείας του Συμβουλίου).

2019-09-06T14:09:12+00:00 Σεπτέμβριος 5th, 2019|
Back