Απόφαση Προέδρου Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
288/2019
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2019-09-06 02:24
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης Εργασιών υγρομόνωσης ταράτσας, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Λουτρακίου».

Περίληψη:

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1/ Εγκρίνει την αναγκαιότητα άμεσης  εκτέλεσης του έργου υγρομόνωσης της ταράτσας  στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Λουτρακίου, 

 

2/ Εγκρίνει την με αριθμ. πρωτ. 285/3/9/2019  Τεχνική Έκθεση – Οικονομική Προσφορά και αναθέτει την Απευθείας Εκτέλεση της Εργασίας, στον κ. Κωνσταντίνο Παπαθανασίου (Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος Τ.Ε.Ε, με αρ. Μητρώου 93092), με έδρα επί της Λεωφόρου Επιδαύρου – Ίσθμια Κορινθίας, ΑΦΜ: 102580697, Δ.Ο.Υ: ΚΟΡΙΝΘΟΥ, έναντι ποσού ≠  1.850,00 ≠ € και συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α 24% ποσού ≠ 444,00 ≠€, συνολικής δαπάνης ≠ 2.294,,00 ≠€.

 

3/ Η πληρωμή του ως άνω ποσού,  θα γίνει απευθείας από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής  κ. Σακελλαρίου Αναστάσιο, μετά την υποβολή από τον Ανάδοχο, των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

2019-09-06T14:24:30+00:00 Σεπτέμβριος 6th, 2019|
Back