Απόφαση Προέδρου 329/2019

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
329/2019
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2019-10-21 12:44
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Απευθείας ανάθεση Τοποθέτησης Συστήματος ασφαλείας στο Νηπιαγωγείο Περαχώρας

Περίληψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

 

1/ Εγκρίνει την αναγκαιότητα τοποθέτησης συστήματος ασφαλείας στην σχολική μονάδα του Νηπιαγωγείου Περαχώρας.

2/ Εγκρίνει την Τοποθέτηση Συστήματος ασφαλείας στο Νηπιαγωγείο Περαχώρας, με απευθείας ανάθεση στον κο Ντούλα Ιωάννη- της Εταιρείας Security Personal Safe, Υπηρεσίες Ασφαλείας – Εγκαταστάσεις Συναγερμών, με έδρα το Λουτράκι, Ν. Κορινθίας και Α.Φ.Μ. 127189723, ΔΟΥ Κορίνθου, αντί του ποσού των 1.363,00 € (Χίλια τρακόσια εξήντα τρία ευρώ)πέραν της δαπάνης του 24%Φ.Π.Α.

2019-10-21T12:44:45+00:00 Οκτώβριος 21st, 2019|
Back