Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 319/2022

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
319/2022
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2022-07-22 02:47
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου, περί κίνησης οχημάτων του
Δήμου μας εκτός διοικητικών ορίων, λόγω κατεπείγοντος.

Περίληψη:

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        Ο μ ό φ ω  ν α

 

Εγκρίνει την κατεπείγουσα κίνηση, εκτός διοικητικών ορίων Δήμου μας, υπηρεσιακών οχημάτων, ως κάτωθι:

Αριθμός 

Κυκλοφορίας 

Είδος

οχήματος

Ημερομηνία 

Αναχώρησης

Ημερομηνία 

επιστροφής

Προορισμός

Σκοπός

μετακίνησης

ΚΗΥ 5135

ΦΟΡΤΗΓΟ

11-07-2022

11-07-2022

Αθήνα

Προμήθεια οικοδομικών υλικών από την εταιρεία “ΣΙΔΕΡΟΚΑΤ” 

ΚΗΗ 5481

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

12-07-2022

12-07-2022

Αθήνα

Μετάβαση του κ. Δημάρχου στο

Υπουργείο

Εσωτερικών 

ΚΗΗ 5481

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

14-07-2022

14-07-2022

Αθήνα

Μετάβαση του κ. Δημάρχου στην

Εταιρεία Ακινήτων

Δημοσίου Α.Ε.

 

σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 12372/11-07-2022, 12586/12-07-2022 και 12722/14-07-2022 Αποφάσεις Δημάρχου .

 

2022-07-22T14:47:56+00:00 Ιούλιος 22nd, 2022|
Back