Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 316/2022

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
316/2022
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2022-07-22 02:46
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής για την κάλυψη δαπανών προς την ΔΕΔΔΗΕ για επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού, κατόπιν των υπ΄ αριθ. 25, 26,
27, 28, 48 και 75/2022 ΑΔΣ.

Περίληψη:

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        Ο μ ό φ ω  ν α

 

  1. Εγκρίνει την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής συνολικού ποσού 4.453,24 € και συγκεκριμένα:  

α. για κάλυψη δαπανών προς ΔΕΔΔΗΕ για επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού του ΔΕΔΔΗΕ στην Κυρά Βρύση, συνολικού ποσού 2.316,23 € (ΑΔΣ 25/2022,  ΑΟΕ 124/22).

Το χρηματικό ένταλμα θα βαρύνει τον Κ.Α. 20-7135.024 με το ποσό των  2.314,83 € και τον Κ.Α. 00-6515.003 με το ποσό των 1.40 €.

β. για κάλυψη δαπανών προς ΔΕΔΔΗΕ για επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού του ΔΕΔΔΗΕ στην Κυρά Βρύση, συνολικού ποσού 1.352,26 €  (ΑΔΣ 26/2022 ΑΟΕ 124/22).

Το χρηματικό ένταλμα θα βαρύνει τον Κ.Α. 20-7135.024 με το ποσό των 1.350,86 € και τον Κ.Α. 00-6515.003 με το ποσό των 1.40 €.

γ. για κάλυψη δαπανών προς ΔΕΔΔΗΕ για επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού του ΔΕΔΔΗΕ στον Άγιο Χαράλαμπο, συνολικού ποσού 49,76 € (ΑΔΣ 27/2022, ΑΟΕ 124/22).

Το χρηματικό ένταλμα θα βαρύνει τον Κ.Α. 20-7135.024 με το ποσό των 48,36 € και τον Κ.Α. 00-6515.003 με το ποσό των 1,40 €.

δ. για κάλυψη δαπανών προς ΔΕΔΔΗΕ για επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού του ΔΕΔΔΗΕ στον Άγιο Δημήτριο  Αγ. Θεοδώρων, συνολικού ποσού 294,47 € . (ΑΔΣ 28/2022,  ΑΟΕ 124/22).

Το χρηματικό ένταλμα θα βαρύνει τον Κ.Α. 20-7135.023 με το ποσό των 293,07 € και τον Κ.Α. 00-6515.003 με το ποσό των 1,40 €.

ε. για κάλυψη δαπανών προς ΔΕΔΔΗΕ για επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού του ΔΕΔΔΗΕ στα Ίσθμια μετατόπιση pillar), συνολικού ποσού 294,04 € (ΑΔΣ 48/2022 ΑΟΕ 217/22).

Το χρηματικό ένταλμα θα βαρύνει τον Κ.Α. 20-7135.024 με το ποσό των 292,64 € και τον Κ.Α. 00-6515.003 με το ποσό των 1,40 €.

στ. για κάλυψη δαπανών προς ΔΕΔΔΗΕ για επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού του ΔΕΔΔΗΕ στον Άγιο Χαράλαμπο  Αγ. Θεοδώρων, συνολικού ποσού 146,48 €  (ΑΔΣ 75/2022,  ΑΟΕ 279/22).

Το χρηματικό ένταλμα θα βαρύνει τον Κ.Α. 20-7135.023 με το ποσό των 145,08 € και τον Κ.Α. 00-6515.003 με το ποσό των 1,40 €.

 

Η πληρωμή των ανωτέρω δαπανών είναι αδύνατη με τακτικό ένταλμα, διότι βάσει του Ν. 4001/2001 η ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί την αποκλειστική κυριότητα του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και θα πρέπει ο Δήμος μας να καταβάλλει το ποσό της συμμετοχής στις δαπάνες ηλεκτροδότησης για να προχωρήσει η κατασκευή των εν λόγω έργων.

 

Η απόδοση των ανωτέρω χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής θα γίνει εντός  τριμήνου από την λήψη της παρούσας (παρ. 1 του άρθρου 32 του Β.Δ. 17.5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/Α/1959) και όχι αργότερα από την λήξη του οικονομικού έτους 2022.

 

  1. Υπόλογος έχει οριστεί η δημοτική υπάλληλος κα. Μητρογιάννη Κων/να, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 376/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
2022-07-22T14:46:26+00:00 Ιούλιος 22nd, 2022|
Back