Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 314/2022

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
314/2022
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2022-07-22 02:44
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: “Διαμόρφωση
περιβάλλοντα χώρου Αγ. Ανδρέα Λουτρακίου”.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        Ο μ ό φ ω  ν α

 

Εγκρίνει τον από 07-07-2022 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Αγ. Ανδρέα» (μελ. 48/2021), ο οποίος είναι μειωτικός, καθώς η δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 35.552,76 € (πλέον ΦΠΑ), σε σχέση με το υπ΄ αριθ. 23256/27-12-2021  Συμφωνητικό ποσού 35.606,04 € (πλέον ΦΠΑ), σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου μας.

2022-07-22T14:44:40+00:00 Ιούλιος 22nd, 2022|
Back