Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 288/2022

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
288/2022
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2022-07-07 02:32
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση οικονομικού απολογισμού Δήμου έτους 2021.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τον απολογισμό Εσόδων και Εξόδων του Δήμου  Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, για το οικονομικό έτος 2021, από τον οποίο προκύπτει ότι καλώς έχει, φανερώνει δε αθροιστικά τα πιο κάτω κονδύλια Εσόδων και Εξόδων

2022-07-22T14:35:36+00:00 Ιούλιος 7th, 2022|
Back