Απόφαση ΕΠΖ 31/2022

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
31/2022
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2022-07-15 02:54
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Εισήγηση στο Δ.Σ. για χορήγηση ή μη άδειας απότμησης πεζοδρομίου έμπροσθεν ακινήτου, ευρισκομένου επί των οδών Μ. Μπότσαρη 17 & Υψηλάντου στο Λουτράκι, κατόπιν αιτήματος

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

Εισηγείται στο Δ.Σ. τη χορήγηση, κατόπιν αιτήματος, στην κα Ανδριανέση Μαρία άδειας απότμησης πεζοδρομίου, μήκους 2,50 μ. και πλάτους 0,60 μ., επί της οδού Μ. Μπότσαρη 17 και συγκεκριμένα έμπροσθεν της θέσης στάθμευσης (Α1) που διαθέτει η αιτούσα στην πυλωτή ακινήτου της ευρισκομένου επί των οδών Μ. Μπότσαρη 17 & Υψηλάντου στο Λουτράκι, σύμφωνα με την από 08/07/2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου μας, και υπό την προϋπόθεση ότι, σε περίπτωση που υπάρχει υψομετρική διαφορά του χώρου στάθμευσης με το πεζοδρόμιο, η αιτούσα θα χρησιμοποιεί μόνο μη μόνιμη κατασκευή επί του πεζοδρομίου.  

Η ανωτέρω άδεια να διέπεται από τα κάτωθι :

  • Το πεζοδρόμιο στη πρόσοψη της ιδιοκτησίας να αποκατασταθεί με πλάκες όμοιες με τις υπάρχουσες στην οδό σύμφωνα με τις ήδη διαμορφωμένες κλίσεις.
  • Η κατασκευή να γίνει με την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, κατόπιν έγκαιρης ενημέρωσής της από την ενδιαφερομένη για την έναρξη των εργασιών. 

Η χορηγούμενη άδεια να παύει να ισχύει όταν εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους χορηγείται.

2022-07-22T14:56:47+00:00 Ιούλιος 15th, 2022|
Back