Απόφαση ΔΚ Αγ. Θεοδώρων 27/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
27/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-11-08 02:02
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Εισήγηση περί μείωσης ή μη τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων περιπτέρων για το έτος 2019.

Περίληψη:

Ο μ ό φ ω ν α 

 

Γνωμοδοτεί στην μείωση την τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων περιπτέρων για το έτος 2019 κατά 50% προκειμένου οι αυξητικές τάσεις που έχουν δημιουργηθεί για την επιβολή τελών για τους υπόχρεους κατάληψης δημοτικών χώρων των υπολοίπων επαγγελματικών κατηγοριών να περιοριστούν σε προσήκοντα πλαίσια αφού η οποιαδήποτε μείωση των τελών κατάληψης δημοτικού χώρου για τα περίπτερα του Δήμου μας δεν θα έχει ουσιαστικές επιπτώσεις επί των εσόδων του προϋπολογισμού.

2018-11-08T14:02:57+00:00 Νοέμβριος 8th, 2018|
Back