Απόφαση ΔΚ Αγ. Θεοδώρων 15/2019

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
15/2019
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2019-07-08 03:11
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Περί:Tροποποίησης Κανονισμού Λειτουργίας Κολυμβητηρίου Λουτρακίου.

Περίληψη:

 Κατά πλειοψηφία 

 

 ( Μειοψηφούντος του Συμβούλου κ. Σωτηρίου Λημνιώτη)  

 

  Εισηγείται περί της Tτροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας του Κολυμβητηρίου Λουτρακίου ως προς το σκέλος της τιμολογιακής πολιτικής και ακριβώς ως έχει η εισήγηση του αρμοδίου υπαλλήλου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας , Παιδείας , Πολιτισμού και αθλητισμού του Δήμου. 

2019-10-14T15:13:33+00:00 Ιούλιος 8th, 2019|
Back