Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 8/2023

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
8/2023
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2023-02-09 01:24
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Χορήγηση ή μη στην HELLENIC OPENFIBER Μ.Α.Ε.
Δικαιωμάτων διέλευσης για την επέκταση δικτύου
οπτικών ινών FTTM (Fiber to the home) στο Λουτράκι.

Περίληψη:
2023-02-09T13:24:15+00:00 Φεβρουάριος 9th, 2023|
Back