Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 66/2023

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
66/2023
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2023-03-22 03:09
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Λήψη Απόφασης για τη μη υπαγωγή των Δ.Ε.Υ.Α. στη
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Περίληψη:
2023-03-24T11:10:48+00:00 Μάρτιος 22nd, 2023|
Back