Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 58/2023

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
58/2023
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2023-03-21 04:01
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής
του έργου: «Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης στην περιοχή
του Νέου Λυκείου Λουτρακίου (αρ. μελ. 75/2018).

Περίληψη:
2023-03-24T11:03:16+00:00 Μάρτιος 21st, 2023|
Back