Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 57/2023

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
57/2023
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2023-03-21 04:00
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής
του έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε.
Αγίων Θεοδώρων (αρ. μελ. 37/2020).

Περίληψη:
2023-03-24T11:01:21+00:00 Μάρτιος 21st, 2023|
Back