Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 53/2023 (ΟΡΘΗ)

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
53/2023
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2023-03-24 12:11
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Συμπληρωματική παρακατάθεση για πληρωμή δικαστικών εξόδων της
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης με σύσταση δουλείας επί ακινήτων στην
περιοχή Ισθμού για διεύρυνση οδού, δυνάμει α) της υπ΄αριθμ.

47/2021

απόφασης Μ.Π.Κ. και β) του υπ΄αριθμ. 11193/2022 εγγράφου του
Τ.Π.Δ. και σύνταξη βεβαιωτικού καταλόγου.

Περίληψη:
2023-03-24T12:11:12+00:00 Μάρτιος 24th, 2023|
Back