Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 52/2023

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
52/2023
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2023-03-24 12:09
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Συμπληρωματική παρακατάθεση για πληρωμή εν γένει δικαστικών
εξόδων της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για το έργο ‘’Βελτίωση –
ανακαίνιση Ε.Ο. Λουτρακίου – Περαχώρας, παράκαμψη Λουτρακίου’’,
δυνάμει των υπ΄αριθμ. 148/2007, 59/2009, 86/2014 και 256/2013
αποφάσεων Μ.Π.Κ.

Περίληψη:
2023-03-24T12:09:45+00:00 Μάρτιος 24th, 2023|
Back