Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 47/2023

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
47/2023
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2023-03-14 06:51
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Ανασυγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου
Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, κατόπιν
παραίτησης (Διαπιστωτική Πράξη)

Περίληψη:
2023-03-20T08:52:25+00:00 Μάρτιος 14th, 2023|
Back