Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 43/2023

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
43/2023
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2023-03-21 03:56
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Στοχοθεσία)
έτους 2023 του ν.π.δ.δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής
Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Λουτρακίου –
Αγίων Θεοδώρων» (ΜΕΡΙΜΝΑ).

Περίληψη:
2023-03-24T10:57:02+00:00 Μάρτιος 21st, 2023|
Back