Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 42/2023

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
42/2023
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2023-03-21 03:54
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2023 του ν.π.δ.δ. «Δημοτικός
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας
Δήμου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων» (ΜΕΡΙΜΝΑ).

Περίληψη:
2023-03-24T10:55:42+00:00 Μάρτιος 21st, 2023|
Back