Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 40/2023

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
40/2023
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2023-03-21 03:51
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση 2 ης (υποχρεωτικής) μερικής αναμόρφωσης δημοτικού
προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και τροποποίησης Τεχνικού
Προγράμματος Εκτελεστέων έργων.

Περίληψη:
2023-03-24T10:53:07+00:00 Μάρτιος 21st, 2023|
Back