Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 39/2023

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
39/2023
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2023-03-21 03:49
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.)
του Δήμου, οικονομικού έτους 2023

Περίληψη:
2023-03-24T10:50:57+00:00 Μάρτιος 21st, 2023|
Back