Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 229/2023

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
229/2023
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2023-09-19 08:29
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Συμπλήρωση της υπ΄ αριθ. 116/2023 Α.Δ.Σ., περί συγκρότησης
Επιτροπών παραλαβής προμηθειών & υπηρεσιών.

Περίληψη:
2023-09-19T20:29:55+00:00 Σεπτέμβριος 19th, 2023|
Back