Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 210/2023

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
210/2023
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2023-08-19 08:24
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Εξέταση αιτήματος αναφορικά με την εκτέλεση του έργου ανάπλασης
του παραλιακού μετώπου Λουτρακίου στην πλατεία «Κρήνης» και
ενημέρωση για την πορεία αυτού μέχρι περάτωσής του.

Περίληψη:
2023-09-19T20:24:59+00:00 Αύγουστος 19th, 2023|
Back