9/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
9/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-06-08 08:53
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

«Εξέταση αιτήματος για μεταφορά στύλων ΔΕΗ
στον Κάβο Ισθμίας».

Περίληψη:

Γνωμοδοτεί θετικά στο αίτημα του κ. Μπογιατζίδη Χρήστου για μεταφορά στύλων (κολώνες) ΔΕΗ και διαβιβάζει αυτό στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, για περαιτέρω ενέργειες λόγω αρμοδιότητας.-

2021-06-08T08:53:38+00:00 Ιούνιος 8th, 2021|
Back