8/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
8/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-02-26 09:59
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Περί έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της υφιστάμενης μονάδας εναλλακτικής διαχείρισης (Διαλυτήριο ΟΤΚΖ όλων των κατηγοριών και μονάδα επεξεργασίας μεταλλικών αποβλήτων) της εταιρείας , στην περιοχή της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ στους Αγίους Θεοδώρους.

Περίληψη:

Γνωμοδοτεί θετικά περί της έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της υφιστάμενης μονάδας εναλλακτικής διαχείρισης (Διαλυτήριο ΟΤΚΖ όλων των κατηγοριών και μονάδα επεξεργασίας μεταλλικών αποβλήτων) της εταιρείας <<ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ>>, στην περιοχή της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ στους Αγίους Θεοδώρους και σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/ /ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠ. ΔΟΜΗΣΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ του Δήμου μας.

2021-02-26T09:59:10+00:00 Φεβρουάριος 26th, 2021|
Back