7/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
7/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-04-20 02:22
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Γνωμοδότηση περί έγκρισης εγκατάστασης Γωνιάς
Ανακύκλωσης στα Ίσθμια.

Περίληψη:

Γνωμοδοτεί θετικά στην εγκατάσταση Γωνιάς Ανακύκλωσης στα Ίσθμια σε οικόπεδο ιδιοκτησία του Δήμου.-

2021-04-20T14:22:01+00:00 Απρίλιος 20th, 2021|
Back