7/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
7/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-02-26 09:54
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Περί γνωμοδότησης επί της εγκατάστασης Ψυχαγωγικών Παιδειών περιορισμένης διάρκειας εντός της Πλατείας Θησέως στους Αγίους Θεοδώρους.

Περίληψη:

Γνωμοδοτεί αρνητικά επί της εγκατάστασης Ψυχαγωγικών Παιδειών περιορισμένης διάρκειας εντός της Πλατείας Θησέως στους Αγίους Θεοδώρους, διότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα επηρεάζει την εν γένει λειτουργία της πόλης των Αγίων Θεοδώρων καθότι στα όρια της πλατείας υπάρχουν οικίες (πυκνοκατοικημένη περιοχή), και από την λειτουργία Ψυχαγωγικών Παιδειών προκαλείται όχληση στους κατοίκους.
Επίσης στην πλατεία Θησέως έχουν τοποθετηθεί από τον Δήμο, όργανα γυμναστικής για τους πολίτες που επιθυμούν να γυμναστούν με αποτέλεσμα μεγαλύτερης συσσώρευσης κόσμου ,όχλησης και επιβάρυνσης του περιβάλλοντα χώρου με απορρίμματα.

2021-02-26T09:54:42+00:00 Φεβρουάριος 26th, 2021|
Back