6/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
6/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-03-17 09:35
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

«Εξέταση αιτήματος Ιωακειμίδη Τηλέμαχου»

Περίληψη:

Γνωμοδοτεί θετικά στο αίτημα του κ. Ιωακειμίδη Τηλέμαχου για την τοποθέτηση του φωτιστικού σώματος σε υπάρχοντα στύλο της ΔΕΗ και διαβιβάζει αυτό στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, λόγω αρμοδιότητας.-

2021-03-17T09:35:26+00:00 Μάρτιος 17th, 2021|
Back