6/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
6/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-02-26 09:52
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Περί εγκατάστασης γωνίας ανακύκλωσης στους Αγίους Θεοδώρους .

Περίληψη:

Γνωμοδοτεί θετικά περί της εγκατάστασης γωνίας ανακύκλωσης στους Αγίους Θεοδώρους επί αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας του Δήμου, σε εκτός σχεδίου τμήμα στον ακάλυπτο χώρο της εγκατάστασης του κλειστού γυμναστηρίου, που αφενός πληροί τις προϋποθέσεις εγκατάστασης των σχετικών διατάξεων του νόμου και αφετέρου προκαλεί ελάχιστη οπτική, ακουστική και αισθητική όχληση στη συγκεκριμένη θέση, όπως αυτή αποτυπώνεται στη σχετική τεχνική περιγραφή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Για αυτό το θέμα συντάχθηκε αυτή η απόφαση που πήρε αύξ. Αριθμό 2/6/16-2-2021 και υπογράφεται από τα Μέλη που ήσαν παρόντα στη Συνεδρίαση.

2021-02-26T09:52:36+00:00 Φεβρουάριος 26th, 2021|
Back