4/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
4/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-02-11 09:58
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

«Γνωμοδότηση για την εκμίσθωση ακινήτου
στην πλατεία Κυρας Βρύση»

Περίληψη:

Γνωμοδοτεί θετικά στην εκμίσθωση του ακινήτου που βρίσκεται στην πλατεία Κυρας Βρύση.-

2021-02-11T09:58:58+00:00 Φεβρουάριος 11th, 2021|
Back