34/2020

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
34/2020
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2020-12-30 10:04
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Περί αναγκαιότητας ή μη μίσθωσης κατάλληλου χώρου στέγασης για το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αγίων Θεοδώρων και τα Πυροσβεστικά μέσα του Δήμου

Περίληψη:

Εισηγείται περί της αναγκαιότητας μίσθωσης κατάλληλου χώρου στέγασης για το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αγίων Θεοδώρων και τα Πυροσβεστικά μέσα του Δήμου.
Για αυτό το θέμα συντάχθηκε αυτή η απόφαση που πήρε αύξ. Αριθμό 16/34/22-12-2020 και υπογράφεται από τα Μέλη που ήσαν παρόντα στη Συνεδρίαση.

2020-12-30T10:04:12+00:00 Δεκέμβριος 30th, 2020|
Back