33/2020

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
33/2020
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2020-12-30 09:56
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Περί Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις χώρου αποθήκευσης θειαφιού της εταιρείας «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.», στην περιοχή ΣΟΥΣΑΚΙ της Δημοτικής Ενότητας Αγίων Θεοδώρων του Δήμου Λουτρακίου–Περαχώρας–Αγίων Θεοδώρων

Περίληψη:

Εισηγείται περί της Έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις χώρου αποθήκευσης θειαφιού της εταιρείας «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.», στην περιοχή ΣΟΥΣΑΚΙ της Δημοτικής Ενότητας Αγίων Θεοδώρων του Δήμου Λουτρακίου–Περαχώρας–Αγίων Θεοδώρων

2020-12-30T09:56:22+00:00 Δεκέμβριος 30th, 2020|
Back