32/2020

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
32/2020
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2020-12-08 08:33
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

«Περί κατάθεσης προτάσεων- δράσεων των κοινοτήτων για το τετραετές επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου μας».

Περίληψη:

Γνωμοδοτεί θετικά επί του σχεδίου του τετραετούς επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου, όσον αφορά την Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων όπως προτάθηκε από την Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου μας.

2020-12-08T08:33:42+00:00 Δεκέμβριος 8th, 2020|
Back