31/2020

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
31/2020
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2020-11-05 12:02
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Περί εκμίσθωσης χώρου με δημοπρασία, εντός του
κλειστού Γυμναστηρίου Αγίων Θεοδώρων
«ΚΡΟΜΜΥΩΝΙΟ» για χρήση κυλικείου

Περίληψη:

Εισηγείται περί της εκμίσθωσης χώρου με δημοπρασία, εντός του
Κλειστού Γυμναστηρίου Αγίων Θεοδώρων «ΚΡΟΜΜΥΩΝΙΟ» για χρήση κυλικείου» όπως έχει ή εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας καθώς και οι όροι που αναφέρονται σε αυτήν.

2020-11-05T12:02:50+00:00 Νοέμβριος 5th, 2020|
Back